3. Lonen

Nieuwe subsidie voor werkgevers per 2017

Als u in 2017 een werknemer in dienst heeft die een gemiddeld uurloon geniet van 100% tot 120% van het wettelijk minimumloon, dan heeft u mogelijk recht op subsidie, namelijk het ‘lage-inkomensvoordeel’.

De maximale subsidie bedraagt € 2.000 op jaarbasis. De subsidie geldt alleen voor werknemers die in het desbetreffende jaar minstens voor 1248 verloonde uren in de administratie zijn opgenomen. De subsidie wordt automatisch achteraf uitbetaald.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Wijzigingen ontslagrecht

Met ingang van 1 juli 2016 is het ontslagrecht op een aantal punten gewijzigd.

Een van de wijzigingen heeft betrekking op de ketenregeling, waarbij op grond van de CAO de wettelijke tussenpoos tussen arbeidsovereenkomsten kan worden verkort. Een andere wijziging is het gevolg van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (afschaffing VAR). Na ontslag van een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen mag een werkgever de werkzaamheden door een zelfstandige laten verrichten voor zover aannemelijk kan worden gemaakt dat er sprake is van zelfstandige uitoefening en er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.