Author: admin

Box 3 vanaf 2017

De berekening van de belasting die u moet betalen over uw inkomsten uit vermogen verandert vanaf 2017.

Met ingang van 1 januari 2017 gaat de belastingdienst niet meer uit van een vast rendement van 4% welke tegen 30% inkomstenbelasting wordt belast, maar is het rendement afhankelijk van uw vermogen. Hierdoor betaalt u mogelijk vanaf 2017 meer belasting.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Vervallen Verklaring Arbeidsrelatie

Met ingang van 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (beter bekend als ‘VAR’) komen te vervallen.

Bent u zzp-er of maakt u regelmatig gebruik van de diensten van zzp-ers (als opdrachtgever van zzp-ers)? Dan heeft het vervallen van de VAR mogelijk gevolgen voor uw werkwijze. De zzp-er en haar opdrachtgevers moeten voorkomen dat er sprake is van loondienst of een fictieve dienstbetrekking. De belastingdienst heeft modelovereenkomsten gepubliceerd die kunnen worden gebruikt om de afspraken tussen zzp-ers en opdrachtgevers vast te leggen. Als op grond van deze modelovereenkomsten wordt gewerkt, dan hebben beide partijen zekerheid dat er geen sprake is van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Wijzigingen ontslagrecht

Met ingang van 1 juli 2016 is het ontslagrecht op een aantal punten gewijzigd.

Een van de wijzigingen heeft betrekking op de ketenregeling, waarbij op grond van de CAO de wettelijke tussenpoos tussen arbeidsovereenkomsten kan worden verkort. Een andere wijziging is het gevolg van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (afschaffing VAR). Na ontslag van een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen mag een werkgever de werkzaamheden door een zelfstandige laten verrichten voor zover aannemelijk kan worden gemaakt dat er sprake is van zelfstandige uitoefening en er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Nieuwe website

Welkom op onze vernieuwde website!

Met trots presenteren wij onze geheel vernieuwde website. Op onze website vindt u meer informatie over ons kantoor en onze diensten. Uiteraard kunt u hier ook onze contactgegevens en openingstijden vinden.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten; wij komen graag met u in contact.