De peildatum van box 3 is 1 januari. Er wordt dus niet gekeken naar uw gemiddeld vermogen in box 3 over een jaar.

Als uw vermogen in box 3 hoger is dan het heffingsvrij vermogen, dan kunt u mogelijk belasting besparen door uw uitgaven te vervroegen. Als u over het jaar 2017 belasting bij moet betalen, dan is het raadzaam om alvast een (aanvullende) voorlopige aanslag aan te vragen, zodat u deze aanslag uiterlijk op 31 december 2017 kunt betalen. U verlaagt hiermee uw vermogen per 1 januari 2018, waardoor u over het jaar 2018 minder belasting in box 3 hoeft te betalen.

U kunt er ook voor kiezen om uw spaargeld onder te brengen in een ‘spaargeld-bv’. Voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) kan het interessant zijn om agio te storten. Laat u echter in beide gevallen vooraf goed informeren; wij adviseren u hier graag over.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.