Als ondernemer heeft u recht op investeringsaftrek wanneer de totale investeringen in het boekjaar meer dan € 2.300 bedragen.

Als u in 2016 voor minder dan € 2.300 (exclusief BTW) heeft geïnvesteerd en u van plan bent om nog nieuwe investeringen te doen, dan kan het raadzaam zijn om de geplande investeringen niet uit te stellen tot 2017. Wanneer de totale investeringen in het boekjaar 2016 minimaal € 2.300 en niet meer dan € 56.024 bedragen, heeft u recht op een investeringsaftrek van 28% van het totale investeringsbedrag. De maximale investeringsaftrek bedraagt € 15.687 op jaarbasis. Wanneer het totale investeringsbedrag meer dan € 103.748 bedraagt, wordt de maximale investeringsaftrek afgebouwd.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.