Het inventariseren van de handelsvoorraad kan een tijdrovende klus zijn, maar is wel noodzakelijk.

De meeste ondernemingen hebben een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Per 31 december dient dan de balanspositie van de voorraad te worden bepaald. Een juiste en volledige inventarisatie van de handelsvoorraad op (of rond) 31 december is dan ook essentieel. Door de fysieke handelsvoorraad te tellen kunnen bovendien eventuele afwijkingen met de boekhoudkundige voorraad worden gesignaleerd. Het is dan ook van belang om tijd te reserveren aan het einde van het jaar voor de voorraadinventarisatie.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.