2. Administratief

Vergeet u niet de voorraad op te nemen?

Het inventariseren van de handelsvoorraad kan een tijdrovende klus zijn, maar is wel noodzakelijk.

De meeste ondernemingen hebben een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Per 31 december dient dan de balanspositie van de voorraad te worden bepaald. Een juiste en volledige inventarisatie van de handelsvoorraad op (of rond) 31 december is dan ook essentieel. Door de fysieke handelsvoorraad te tellen kunnen bovendien eventuele afwijkingen met de boekhoudkundige voorraad worden gesignaleerd. Het is dan ook van belang om tijd te reserveren aan het einde van het jaar voor de voorraadinventarisatie.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Denkt u aan de investeringsaftrek?

Als ondernemer heeft u recht op investeringsaftrek wanneer de totale investeringen in het boekjaar meer dan € 2.300 bedragen.

Als u in 2016 voor minder dan € 2.300 (exclusief BTW) heeft geïnvesteerd en u van plan bent om nog nieuwe investeringen te doen, dan kan het raadzaam zijn om de geplande investeringen niet uit te stellen tot 2017. Wanneer de totale investeringen in het boekjaar 2016 minimaal € 2.300 en niet meer dan € 56.024 bedragen, heeft u recht op een investeringsaftrek van 28% van het totale investeringsbedrag. De maximale investeringsaftrek bedraagt € 15.687 op jaarbasis. Wanneer het totale investeringsbedrag meer dan € 103.748 bedraagt, wordt de maximale investeringsaftrek afgebouwd.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Vervallen Verklaring Arbeidsrelatie

Met ingang van 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (beter bekend als ‘VAR’) komen te vervallen.

Bent u zzp-er of maakt u regelmatig gebruik van de diensten van zzp-ers (als opdrachtgever van zzp-ers)? Dan heeft het vervallen van de VAR mogelijk gevolgen voor uw werkwijze. De zzp-er en haar opdrachtgevers moeten voorkomen dat er sprake is van loondienst of een fictieve dienstbetrekking. De belastingdienst heeft modelovereenkomsten gepubliceerd die kunnen worden gebruikt om de afspraken tussen zzp-ers en opdrachtgevers vast te leggen. Als op grond van deze modelovereenkomsten wordt gewerkt, dan hebben beide partijen zekerheid dat er geen sprake is van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.